יחד עם אסונותיה והישגיה המרהיבים, המאה העשרים חוללה שינוי מהותי בתיאטרון ובמחשבה אודותיו כאמנות העשויה מבני אדם. הקורס יתמקד במפנה הפרפורמטיבי שחל באמנות ובמבנים הפוליטיים בהם היא פועלת, ויציג הצעות שונות ממאה השנים האחרונות - יצירות, טקסטים ואידיאולוגיות - שעיצבו את אמנות המופע עד ימינו. הקורס יכלול משימות עיוניות ומעשיות.