קורס מעשי בו יעסוק התלמיד בשפת הרישום והציור.
העבודה בשיעורים תתבסס על רישום מתוך התבוננות, כמו כן התלמידים יתנסו בשפת הרישום המופשט. במקביל ללמידת כללים אוניברסאליים של הצורה בדו-מימד, יושם דגש על התפתחותו האישית של התלמיד.
נושאי מסגרת העבודה: דמות-דיוקן, דמות בחלל, מודל ערום, נוף וכו'.
טכניקות: פחם, עפרונות, גירי פסטל, דיו, צבעי מים, טמפרה וטכניקות ניסיוניות.
התלמידים יציגו את עבודותיהם במסגרת הלימודית בחללי בית הספר.