בקורס נבחן מונחי יסוד הקשורים באובייקט הפיסולי ובאינסטליישן. נכיר סוגיות וגישות של הצבה, נלמד על אמנים.יות, יצירותיהם ומערכות היחסים שהן מייצרות עם הצופה, שהוא שותף להם בזמן והעד לאירוע. במקביל, נבחן סוגים של סביבות מחוץ לחלל האמנותי וננתח את האופן בו הן מעוצבות ומגדירות את עצמן. נחדד את ההסתכלות על חיי היום יום, על העולם שסביבנו, כמקור לרעיונות, מחשבות, צורות ודימויים. 

דרך תרגילים אישיים וקבוצתיים נתנסה בהבנה של חומרים, חיבורים, הצבה ומיצב, תפקידו של האובייקט היחידאי (פסל, ציור, פעולה) - את יחסינו אליו ואת יחסו לעצמו ולסביבתו.