המופע העכשווי דורש היערכות אחרת של האמצעים הבימתיים: הוא מחייב התייחסות מחודשת לעקרונות סצנוגרפים ובחינה של המתודולוגיות הקיימות. בשיעור נלמד להכיר את האור ככלי אמנותי וננסח טכניקה יישומית לעיצוב תאורה המבוססת על החלל הקונקרטי ועל מושג הסביבה. נעלה אפשרויות לעבודה עם תאורה בשלבים מוקדמים של תהליך אמנותי אשר מבססות יחסים אורגנים בינו ובין המרכיבים האחרים של העבודה. מתוך התנסות ועבודה נכיר את אמצעי האור העומדים לרשותנו, את המחשב ומערכת התאורה. נבחן כיצד להתייחס למהלך ולמנגנונים של תאורה במופע ונשכלל את היכולת לדבר עליהם.