קורס מבוא המגדיר את יסודות ההפעלה, הבימוי והמחשבה של תיאטרון הבובות. הקורס יבחן תכונות הפעלה וצורות הבעה הנובעות מטכניקות משתנות, ויתמקד בהגדרת כלי עבודה בסיסיים בתהליך עבודה. פיתוח רמת הקשב, הריכוז והמודעות במעבר הראשוני מהמפעיל לבובה דרך נשימה ומגע. בהמשך הקורס יעסוק בתרגילי בימוי שדרכם ננתח את המרכיבים של המדיום, הסיטואציות הנובעות מהמפגש בין מדיומים שונים בתיאטרון הבובות, ושכלול יכולת הדיון והניתוח הקבוצתית.