הקורס יעסוק בפיתוח תהליכי יצירה וגיבוש שפה חזותית: בובה, אובייקט, עולם דימויים, עיצוב, טכניקה ושפה אסתטית. הקורס יבחן את הקשר בין המישורים האישיים לתרבותיים בתוך פיתוח של שפת אמצעים אישית וייחודית.
דרך תרגילים, בעבודה אישית ובדיון קבוצתי נחקור את הטרנספורמציות של תכנים דרך עולם דימויים. נעסוק בפיתוח תימטי, גיבוש שאלות מחקר, נבחן את המעבר מהמקורות האישיים של היצירה להקשרים אוניברסליים, וביטויים בשפת הפעולה, המיפוי הדרמטורגי, עולם דימויים ויזואלי, וניסוח של קוהרנטיות בעבודה עם ריבוי פרמטרים.