הטקסטים התנועתיים , המוכרים לגופינו,  המוכנים להישלף, מקופלים בתוכם התשתיות הבסיסיות ביותר של ההתפתחות התנועתית שלנו.  איך למדנו ללכת איך למדנו לרצות ולגשת, להתקדם לעבר מושא הרצון.
השיעור מחפש לעורר את הקשב למה שמוטמע בגוף ומתקיים בו באופן יומיומי, אל מה שמוטמע כאפשרות שנשכחה ומתוך כך גם אל המקום אליו התנועה יכולה להמשיך ולהתרחב. את התהליך הזה מונחים התלמידים לקיים תוך שימת לב למקום, ליחסים השונים במרחב ולמשתנים נוספים.