הגשמה טכנית

יצירת בעיות ופתרונן
נ"ז: 2.5 סדנאות לשנים ג'-ד' שבועיים במהלך סמסטר ב'
נ"ז: 2.5
סדנאות לשנים ג'-ד'
שבועיים במהלך סמסטר ב'

עודד רימון

עודד רימון הוא אמן יליד ירושלים, ומשנת 2014 חי ועובד באמסטרדם, הולנד. הוא סיים את התואר באמנות באקדמיה חריט ריטפלד בשנת 2018 ועד 2019 היה חלק מקבוצת זיק. פסלים, מיצבים וסרטים של עודד הוצגו באירופה ובישראל. עודד מעורב בשיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים עם אמנים רבים, הכוללים תהליך, פיתוח, הפקה טכנית, בנייה וביצוע של משאלות אמנותיות שונות. חלק זה בעשייתו  כולל עיצוב תפאורה ואביזרים לתיאטרון ולקולנוע; פסלים ופתרונות תלויי-מקום; מנגנונים ורובוטיקה; וכן יצירת אבטיפוס לעבודה בחומרים ובטכניקות שונות. עודד עובד עם אמנים ועם סטודנטים אינדיבידואלית ובמוסדות, ביניהם אקדמיית ריטפלד, אקדמיית רייקס ובמת מיצג - מקלט 209.

בקורס זה נקיים במשך שבועיים סדנה אינטנסיבית ובה נפגש עם החלומות היצירתיים שלנו בתהליך הפיכתם למציאות חומרית. נתחיל בניסוח דימוי פואטי ונפעל לקיומו החומרי בעולם. ננסה להתקרב ככל האפשר לאינסוף אפשרויות המימוש ונתעמת עם מגבלות טכניות. נפתור או נעקוף את המגבלות כדי ללמוד כיצד הן מגדירות את הדרך שבה דברים בנויים. קורס זה יישא צורה של עבודה פיזית ומאמצים קולקטיביים וירכז

את תהליך היצירה בחומרים ובטכניקות. נפעל כדי שהתוכן ידבר דרך התהליך ודרך היחס לחומר ולטכניקה. נעשה זאת תוך כדי למידה של קונסטרוקציות, כלים, חומרים ובעיות המערבות את כוח המשיכה. תוך כדי כך, ניתן את דעתנו לעמל ולעשייה כפרפורמנס בפני עצמו.