מסלולים

התמקמות ומופעי מסע
טרום סמסטר א׳ נ"ז: 1.5 סמינריון ליבה של יומיים לתלמידי שנים ב' ג' ד' (יש להשתתף בשני סמינרים של דפנה בן־שאול במהלך ארבע שנות הלימודים)
טרום סמסטר א׳
נ"ז: 1.5
סמינריון ליבה של יומיים לתלמידי שנים ב' ג' ד' (יש להשתתף בשני סמינרים של דפנה בן־שאול במהלך ארבע שנות הלימודים)

ד״ר דפנה בן־שאול

ד"ר דפנה בן שאול היא מרצה בכירה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל־אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומיות והבינתחומיות באמנויות וראש מסלול שחקן־יוצר־חוקר. מחקריה ושיעוריה בתיאטרון, פרפורמנס ואסתטיקה עוסקים בעיקר בסוגיות אזרחיות ופוליטיות, המופע הרפלקסיבי, המופע הריק, קולקטיבים יוצרים, צפייה והשתתפות, מחשבת המרחב ומופעים תלויי־מקום בישראל.

מופע מסע (journey performance) הוא מושג שמתאר התמקמות של תנועה גופנית במרחב וארגון במסלול כלשהו, שמערבים צורות פעולה ותהפוכות של תודעה. בסדנת השיח והפעולה נתעניין במיוחד בהיבטים הביצועיים, המרחביים והרעיוניים של צורות התמקמות ומופעי מסע תלויי-מקום, שנוצרים במסגרת פרפורמטיבית אמנותית. מופעי מסע אמנותיים מתמקמים בטווח הרחב בין תנועה יומיומית ופונקציונלית, ביטויים תרבותיים כמו צליינות, תהלוכה, הגירה, נוודות, טיולים, שוטטות ואקטיביזם. תוך עיסוק בביטויים שונים, נשאל איך מגיב מופע המסע לסביבה האורבאנית ולגבולות הקשורים בה; מה הסיפור – כמו זה ההיסטורי, החברתי או הגיאופוליטי – שמספר המסע על המקום או עלינו; ובאיזה אופן גלום במופע הכוח להשפיע את תפיסת המקום. המסלול ייווצר בין חללים, טקסטים, שיחות ומעשים, וכנראה יכלול גם את יציאת המשלחת לתגליות במזרח הקרוב.