תכנית
הלימודים

מסלול הלימודים בבית הספר לתיאטרון חזותי מורכב מארבע שנות לימוד לתעודה. תקופת לימוד זו מתחלקות לשתי חטיבות: שנים א'-ב', ושנים ג'-ד'.

כל שנת לימוד בבית הספר בנויה משלושה סמסטרים; שני הסמסטרים הראשונים מוקדשים ללימוד עיוני ומעשי, ומורכבים משיעורי ליבה ובחירה. הסמסטר השלישי נטול שיעורים סדירים, ומוקדש לעשייה אמנותית, הגשות, והפקה של עבודות סוף שנה המוצגות בפני קהל באירועי המרתון והפינאלה, החותמים את סמסטר זה.

כנגזרת של האידיאולוגיה הבין־תחומית, בכל שנה מורכבת מערכת הלימודים ממגוון קורסים מעשיים ועיוניים בתחומים שונים, שמתוכם בונים לעצמם הסטודנטים את דרכם היצירתית.

בחטיבת הלימוד הראשונה (שנים א'-ב')

הסטודנטים עסוקים בקניה של ידע בסיסי, פרקטי ורעיוני, בתחומי לימוד מגוונים על פי בחירתם, ומתנסים בהגשות ותרגילים שונים. קורסי הליבה של חטיבה זו הם קורסים בינתחומיים במהותם, ובהם מתחילה להילמד המחשבה והפרקטיקה הבין־תחומית.

בשנה א' – הסטודנטים מבססים ידע מבואי במדיומים השונים. כל סטודנט נדרש להגשות סוף שנה פנימיות, היוצאות מהקורסים השונים אותם למדו.

בשנה ב' – הסטודנטים מתחילים לגבש שפה ראשונית, בה משתלבים ומתרכבים, תוך מבע אישי, הפרקטיקות השונות בהן התמקדו ושאותן שכללו. כל סטודנט מציג את עבודתו בהגשות אמצע וסוף שנה פנימיות, וכן באירוע המרתון הפתוח לקהל הרחב.

בחטיבת הלימוד השניה (שנים ג'-ד)

ישנו דגש על פיתוח והעמקה של מיומנויות במסגרת קורסי בחירה מגוונים ומתקדמים. כל סטודנט מפתח ומשכלל את המתודה שלו ואת שפתו דרך פרוייקטים אישיים, שיעורי סטודיו ממוקדים וסדנאות עם מורים מהארץ ומהעולם. קורסי הליבה של חטיבה זו עסוקים בהרחבה ושכלול של אמצעי חקירה ויצירה, וכן בהתמקמות הדינמית של הסטודנט ועבודתו בתוך השדה האמנותי המקומי והעולמי.

בשנה ג' מציגים הסטודנטים את עבודתם בהגשות אמצע וסוף שנה, ובאירוע המרתון.

בשנה ד' המכוונת ברובה לעצמאות תהליכית, מציגים הסטודנטים את פרויקט הגמר האישי שלהם במסגרת הפינאלה – אירוע הסיום של בוגרי ובוגרות בית הספר.

✱ הטקסט נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים