מידי שנה,  מעלים סטודנטים בשנה ד' את עבודות הגמר שלהם באירוע הפינאלה. העבודות בפינאלה הן תוצר של תהליכי עבודה ארוכים הנמשכים לאורך כל שנת הלימודים האחרונה, שפועלת במתכונת של רזידנסי. במהלך השנה ניתנת לסטודנטים הזדמנות לחפש ולהעמיק  בתהליכים האישיים - להפנים מסלול לימודים שלם - בליווי אישי של צוות בית הספר. 

אירועי הפינאלה פתוחים לקהל, וחותמים את שנת הלימודים. 

מידי שנה,  מעלים סטודנטים בשנה ד' את עבודות הגמר שלהם באירוע הפינאלה. העבודות בפינאלה הן תוצר של תהליכי עבודה ארוכים הנמשכים לאורך כל שנת הלימודים האחרונה, שפועלת במתכונת של רזידנסי. במהלך השנה ניתנת לסטודנטים הזדמנות לחפש ולהעמיק  בתהליכים האישיים - להפנים מסלול לימודים שלם - בליווי אישי של צוות בית הספר. 

אירועי הפינאלה פתוחים לקהל, וחותמים את שנת הלימודים. 

לתכניה