Case Studies

ד״ר דרור הררי וסיימון וויל
ד״ר דרור הררי וסיימון וויל

Case Studies

הפרפורמנס הישראלי אחרי מלחמת יום כיפור, הפעילות הנצברת והמתפתחת של Gob Squad, מחזור שירי ירושלים של פאול צלאן (Celan) וסדרת מופעי Tragedia Endogonidia של Castellucci, הם כולם מקרי־בוחן שבהם נעמיק ביום זה של הכנס. מבעד לפעולה נוצר מקום. ה״מקום״ מתהווה בהם דרך התוקף הממשי שניתן לפעולה. מתוך הצגת המקרים נחלץ את יצירת המקום מבעד ליחסיו עם פעולה וגוף, אמונות ועמדות.

המפה, הטריטוריה ושאלת הזהות הישראלית / ד"ר דרור הררי 

הרצאה זו תתרכז בשתי עבודות פרפורמנס משנות ה70: שטח חיוני (1976) של יהושע נוישטיין, טריטוריה- מרחב מחיה (1977) של מיכאל דרוקס. לאחר מלחמת יום הכיפורים ועל רקע סוגיות טריטוריאליות שמתעוררות עם תהליך החתימה על הסכם השלום בין מצרים לישראל, שתי אלה בקרו את החזון הציוני ושאלו על מקומם וזהותם של שני האמנים (הראשון יהודי נודד, השני העתיק את חייו לאנגליה), ביחס לציווי הטריטוריאלי הישראלי.

Methods of Gathering / סיימון וויל 

קולקטיב גוב סקוואד (Gob Squad) חתומים על יותר מ-60 פרויקטים, תוצרי עבודה שנמשכת כבר למעלה משלושים שנה. העבודות שלהם כוללות בדרך כלל אלמנטים אינטראקטיביים, מבוססי־מסך ותלויי־מקום. סיימון וויל, ממקימיה ומחבריה העיקריים של הקבוצה, ידבר על תהליך העבודה של כמה  מהפרויקטים דרך נקודת המבט של ״מקומנו״, כולל העבודה MonuMoments, שבה הקולקטיב ניסה להכיר ולהבין את השכונה המקומית שסובבת את התיאטרון שבו התארחו.

18.1010:00הרשמה