Tragedia Endogonidia by Romeo Castellucci

ניר שאולוף ונאוה פרנקל
ניר שאולוף ונאוה פרנקל

Tragedia Endogonidia by Romeo Castellucci

צפייה משותפת בקטעים מיצירתו של רומיאו קסטלוצ'י, וביניהם פרקי שיחה בין נאוה פרנקל לניר שאולוף. זוהי יצירה ייחודית המשתרעת על פני שלוש שנים (2001-2004) ומתפתחת לשלבים שונים הנקראים פרקים, שכל אחד מהם שייך לעיר שממנה הוא מקבל את שמו.

המונח ‘Endogonidia’ מתייחס לאותם יצורים חיים פשוטים שיש בתוכם גונדות, איברים שבהם מיוצרים תאי רבייה המאפשרים להם להתרבות בלי סוף. "טרגדיה", לעומת זאת, תמיד מניחה מראש סוף ועוסקת בסופניות. בטרגדיה זו רעיונות, דמויות ומושגים מאורגנים במחזור דרמטי המאמץ את מודל הטרגדיה היוונית, אך ממלא אותו בתוכן המכוון לעתיד. 

אחד־עשר הסרטים המרכיבים את המחזור נעשו על ידי כריסטיאנו קרלוני וסטפנו פרנצ'שטי (למעט הראשון, שנכתב על ידי רומיאו קסטלוצ'י) עם מוזיקה מקורית של המלחין סקוט גיבונס, שנוצרה בשיתוף פעולה עם קיארה גווידי.

כניסה חופשית בהרשמה מראש

 

18.1014:00הרשמה