בתוך המצב הבלתי נתפס, כנס הפרפורמנס השנה יתקיים במתכונת פנימית מצומצמת - נתכנס מורים, תלמידים ובוגרים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ונלמד יחד, בשלושת ימיו המתוכננים של הכנס. רוכשי הכרטיסים לאירועי הכנס יזוכו.

כנס הפרפורמנס הבינלאומי של החזותי חוזר בפעם ה-11. הכנס הוא פלטפורמה להעמקה בחשיבה ובעשייה משותפות לאמנים, לסטודנטים ולאנשי רוח. מטרת הכנס היא עיון וניסוח עיקרים בשדה המחקר הפרפורמטיבי. הכנס נפרש על פני שלושה ימים ובהם הרצאות, סדנאות, טיולים ותשעה מופעי בכורה של אמני המחלקה החדשה. השנה יתקיים הכנס מסביב לתמה ״מקומנו״. 

מקומנו, המקום שלנו, עשוי מיחסים ומפעולות. בשונה מ"מקום", שמבטא שאיפה לקיום מרחבי יציב ומוחלט שאינו תלוי בנו, במונח "מקומנו" התלות היא נקודת המוצא.

אנחנו חושבים ומדברים על מקומנו דרך פעולה שנעשית מתוך יחסינו עם המקום: לעזוב או לנטוש מקום, לטפח מקום ולהכות בו שורשים, להשתייך למקום, להתנכר או להתגעגע. הפעולות הן תודעתיות, רגשיות וגופניות. הן מופעלות עלינו ועל המקום, מונעות מיחסים ומייצרות יחסים. 

מקומנו הוא הנושא ונקודת הייחוס של הכנס השנה. הפרפורמנס הוא הזדמנות לפעולה במקומנו, הזמנה לחשיבה עליו והזמנה ליצירתו. יחד, נעורר את הזיקות האישיות והרגשיות שמחברות אותנו אל מקום ומאפשרות לנו להתמקם בו. נשאל מה צף ומצטבר ביחסנו אליו. נחפש אחר נקודות העיוורון המשותפות, שנוכחות במרחב ומשכיחות מאתנו את מטענו. נטיל ספק בהכרח להיות במקום על מנת להגדיר אותו כמקומנו. נתבונן בו ממרחק ובקרבת יתר, מתוך זרות ובמבט נוסטלגי, מבעד לגלות פנימית או הגירה מכאן לשם. 

נתהה מדוע מקומנו אחוז במקומיות ואם תיתכן גלובליות. ננסה לראות מקום מבעד לשכבותיו ובתוך מעגליו. נתוניו הקונקרטיים, המוחשיים, המציאותיים של מקומנו נוגעים בחיוניות ובמטריאליות של גופנו-שלנו. נבדוק באילו אופנים הגוף "תופס מקום", מתמקם ונע, קולט את רכיבי המקום, מגיב להם ומעצב אותם. נשאל מה מבוצע ומיוסד מחדש וללא הרף באמצעות יחסי הגוף־מקום.