כנס פרפורמנס

כנס הפרפורמנס הבינלאומי של החזותי הוא פלטפורמה להעמקה בחשיבה ובעשייה משותפות לאמנים, לסטודנטים ולאנשי רוח. מטרת הכנס היא עיון וניסוח עיקרים בשדה המחקר הפרפורמטיבי. הכנס מתקיים בכל שנה סביב תמה אחרת המגיבה לזמן ולמקום בו אנחנו נמצאים.