מרתון

בשבוע המרתון של החזותי מוצגות מדי שנה עבודות סטודנטים משנים ב׳ ו-ג׳. המופעים שיעלו במהלך שבוע המרתון מסמנים קצה של תהליך לימודי שהתרחש במהלך השנה. המפגש החי של העבודה עם צופיה הוא מרכיב חיוני, דרכו מתקבלת פרספקטיבה על התהליך האמנותי והלימודי.