תכנית מרתון
קיץ 2019

Menu toggler icon
6.13 / חמישי
כרטיסים
הגלריה החזותית | 18:00-18:30
קופסא שחורה
יוכבד אוחיון
עכשיו שנברא
חנו אופנר
עכשיו אני גרה בין התפרים
יעל שפינט
מקבץ ב | 22:30-23:00
מן הצוק הזה- מקף |חמישי| מקבץ ב
ברניקה שניידר
123FIRE
לילה רומא וויסלברג
6.15 / שבת
כרטיסים
הגלריה החזותית | 18:00-18:30
מן הצוק הזה- מקף |חמישי| מקבץ ב
ברניקה שניידר
קופסא שחורה
יוכבד אוחיון
עכשיו שנברא
חנו אופנר
עכשיו אני גרה בין התפרים
יעל שפינט
מקבץ ב | 22:30-23:00
123FIRE
לילה רומא וויסלברג
6.16 / ראשון
כרטיסים
הגלריה החזותית | 18:00-18:30
קופסא שחורה
יוכבד אוחיון
עכשיו שנברא
חנו אופנר
עכשיו אני גרה בין התפרים
יעל שפינט
מקבץ ב | 22:30-23:00
123FIRE
לילה רומא וויסלברג