יש רגע שלעובר כבר צפוף בבטן ואז הוא מתחיל ללחוץ לאמא שלו על הריאה.
אני לא אמא.

ראשון, מקבץ א 16:30 / שלישי, מקבץ ב 21:00 / רביעי, מקבץ א 16:30