זה כן הזמן וכן המקום

ראשון, מקבץ ג 21:00 / שני, מקבץ א 16:30 / רביעי, מקבץ ג 21:00