השארתי בתוך המגירה בשולחן העבודה
את הכנף הימנית שלי.
מזכרת

חמישי, מקבץ ב 21:00 / ראשון, מקבץ ב 19:00