פרץ של סטטוס קוו

חמישי, מקבץ א 19:00 / שני, מקבץ ג 21:00 / רביעי, מקבץ ב 19:00