על אישה
וקולות
ונסיון פרידה

חמישי, מקבץ א 19:00 / שני, מקבץ ג 21:00