.הידע הכי נקי שאדע זה שמשהו גורם לי לקום וללכת


שבת, מקבץ ב 21:00 / שלישי, מקבץ א 19:00 / רביעי, מקבץ א 16:30