אסופה של מכתבים שנכתבו לי מכיתה ב' והלאה.
ספר צילום של תמונות שאספתי מהשנתיים האחרונות.

שבת 18:30 ; 20:30 / שלישי 18:30 ; 20:30 / רביעי 16:00 ; 18:30 ; 20:30