ציר שרטט
משך
הוציא שלף
הזרים
רשם התוה כתב שאף
בנסיון לצאת מגבולות המוכר - לצאת מהגבולות.
הגוף שלי שם נע ונוגע בחומר במבט.
הטקסטורה הצבע המרקם הריח הטעם
הנימים העורקים החי.
מהו אוכל עד הרגע שהוא נכנס לנו לגוף?
מוזמנים
בתאווה
בתאבון.

 

שבת 18:30 ; 20:30 / שני 18:30 ; 20:30