האם אפשר לחיות בלי להפעיל כח

שבת, מקבץ ב 21:00 / שלישי, מקבץ א 19:00 / רביעי, מקבץ ב 19:00