מתי אינטנסביות הופכת לאגרסיביות ? עולות לי שאלות על אינטימיות. נסיונות לייצור רכות נתקלים בהרגלים עתיקים , דפוסים חוזרים . מעגלים שמקיפים אותנו, אני מול עצמי, אני מול עוד אדם, מול בית, מול החברה, איך יוצרים רכות כשהכל כל כך קשיח? איך נושמים כשהגוף כמו ספוג . כל דבר מפלח את העור, נוצה בעולם של ברזלים.

שבת, מקבץ ב 21:00 / שלישי, מקבץ א 19:00