סצנות שחשבתי שלא אצלם;

ומהו הדבר שעוטף?
ואיך זה נוגע לנו בעור?
הרבה רגעים חלפו, כמה חמה הייתה הדרך פנימה?
מתי זה קרה, מתי בשם אלוהים זה קרה?

וכשאצבע את הבית בורוד, אתה תאמר לי שזה מעשה אופטימי.
ואני אגיד שעדיין; הכל קורה כל הזמן.
ועדיין, להכל הזה יש סוף.
כל סוף הוא חופש;
וחופש היה גם בהתחלה.

חמישי, מקבץ ב 21:00 / ראשון, מקבץ ב 19:00 / רביעי, מקבץ ג 21:00