טכני / הפקה לשנה א'

סמסטר: ב' נ"ז: 2 שיעור ליבה לשנה א'
סמסטר: ב'
נ"ז: 2
שיעור ליבה לשנה א'

מרצים אורחים וצוות הטכני